Posts By Katarzyna

Home » Articles posted by Katarzyna Plucińska-Korońska


Sympozjum Protetyczne – Dentexpo Warszawa 2013

Tematyka protez elastycznych, termoplastycznych, oraz ich zastosowanie kliniczne i laboratoryjne jest mi szczególnie bliska. Dlatego też bardzo się ciszę, że została ona tak szeroko ujęta w programie nadchodzącej, jedenastej edycji Międzynarodowych Targów Stomatologicznych Dentexpo w Warszawie. Podczas pierwszego dnia Sympozjum Protetycznego, w piątek 19 kwietnia 2013, w Pałacu Kultury i Nauki, odbędą się aż dwa wykłady obejmujące właśnie ten zakres protetyki stomatologicznej. Lek. dentysta Krzysztof Polanowski omówi szczegółowo tematy związane z nowościami w stomatologii protetycznej: - protezy szkieletowe vs inne rozwiązania protetyczne - projektowanie ...

Thermoplastic Material Technology

Last September, I attended the Master Dental Technician Congress organized by Denon Dental Sp. z o.o. in Tarczyn, Poland.  On my trip, I was able to test the Vertex™ ThermoSens. Vertex™ ThermoSens is the innovative, virtually unbreakable, new monomer-free rigid denture base material from Vertex-Dental B.V. The material provides an excellent fit due to the lack of volume shrinkage and is suitable for full and partial dentures, as well as for tooth colored crowns and bridges, and different types of implant ...